3.11.15

ΑΝΑΓΚΗ ΕΛΕΟΥΣ!

...Ἀδελφέ μου, ὅλοι εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Καί ὅλοι μας ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ θεϊκή δωρεά καί εὐλογία, τήν ὁποία ἑλκύει καί ἐπισπᾶ στήν ζωή μας ἡ εἰλικρινής μετάνοια. Διότι, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Κύριλλος, «οὐδέν οὕτως ἐπισπᾶται εἰς ἔλεον τόν Δεσπότην ὡς ὁμολογία πλημμελήματος». Γι’ αὐτό ἄς προσπαθοῦμε νά ζούμε βαθειά τήν συναίσθησι τῆς ἐνοχῆς μας, μέ ταπείνωσι καί μέ τόν πόθο τῆς λυτρώσεως καί ὁ Θεός, πού συγχωρεῖ κάθε μετανοημένο ἁμαρτωλό μέ ἀσύλληπτη γενναιοδωρία, θά μᾶς χαρίση τήν ἄφεσι, τό ἔλεός Του καί θά ἀσφαλίση τόν νοῦ μας «τοῦ μηκέτι εὔκολον εἶναι καταπίπτειν εἰς ἁμαρτίαν», ὅπως λέγει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου