3.12.15

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

Ἀδελφέ μου!
Ὁ Χριστός εἶναι γιά μᾶς ὁ Κύριος; Ἄν ναί, τότε τοῦ ἀνήκει δικαιωματικά ἡ σκέψις μας, ἡ βούλησίς μας καί ἡ καρδιά μας. Ἡ γλῶσσα, τά χέρια, τά πόδια, οἱ σωματικές καί οἱ πνευματικές μας δυνάμεις πρέπει νά Τόν ὑπηρετοῦν. Εἶναι δικά Του γιατί τά ἀγόρασε μέ τό Τίμιο Αἷμα Του. «Τιμῆς ἠγοράσθητε», λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, καί ἑπομένως ὑποχρεωτικά Τοῦ ἀνήκουμε.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου