29.12.15

ΔΙΑΒΑΤΑΡΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ

...Θά φύγουμε ἀπό τόν κόσμο αὐτό. «Ματαιότης ματαιοτήτων, τά πάντα ματαιότης!». Διαβατάρικα πουλιά εἴμαστε, ἐδῶ σήμερα καί αὔριο στόν οὐρανό. Ἄς μήν ἐπιθυμοῦμε αὐτά πού μᾶς ὑποσχέθηκε ὁ Θεός, νά τά βροῦμε στήν γῆ... Στόν οὐρανό θά βροῦμε τήν ἀνάπαυσι, τήν αἰώνια χαρά, τήν αἰώνια εὐτυχία, τόν πραγματικό παράδεισο, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι ἐδώ, ἀλλά εἶναι ψηλά, ἐπάνω στούς οὐρανούς.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου