8.12.15

Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ...

...Γιά ὅλους μας ὑπάρχει ἡ μετάνοια. Ὑπάρχει ἡ ἐπιστροφή. Ὑπάρχει τό δάκρυ. Ὑπάρχει τό φρένο. Ὑπάρχει ἡ προσπάθεια, ἡ θέλησις νά δείξουμε κι ἐμεῖς τήν ἀγάπη μας στούς ἁμαρτωλούς, γιά νά ἔχουμε κι ἐμεῖς τό ἔλεος καί τήν εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ. Μή ἀπογοητεύεσθε. Θἄρθουν καλύτερες ἡμέρες. Μή φοβᾶσθε. Δέν ἀπωλέσθη τό πᾶν. Τό λεῖμμα ὑπάρχει˙ αὐτό πού δέν ἔκλινε γόνυ τῷ Βάαλ. Παραμένουν τά παιδιά τοῦ Θεοῦ. Ὑπάρχει τό μικρό ποίμνιο.
Εἶναι δύσκολοι οἱ καιροί. Κρίσιμες οἱ ἡμέρες. Θά περάσουμε, ἴσως, ἀκόμη δυσκολώτερες. Ἀλλά μή σκιάζεσθε στά σκότη. Ὁ Κύριος εἶναι μαζί μας...
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου