1.1.16

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Αποτέλεσμα εικόνας για 2016

...Μέσα στόν καινούργιο χρόνο ἡ ζωή μας πρέπει νά εἶναι ἕνα ἀδιάκοπο εὐχαριστῶ καί παρακαλῶ. Αὐτή ἡ καινούργια χρονιά πρέπει νά εἶναι ἀλλοιώτικη ἀπό τίς ἄλλες. Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ πρέπει νά εἶναι περισσότερο ἔντονη καί ἡ ζωή μας περισσότερο ἐξηρτημένη ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τό εὐχαριστῶ δέν πρέπει νά ἐκφράζεται μόνον μέ τήν γλῶσσα, ἀλλά μέ μιά θεάρεστη καί ἀψεγάδιαστη ζωή. Αὐτό εἶναι τό χρέος μας καί τό καθῆκον μας. Μέσα στήν καινούργια χρονιά ἡ ζωή μας νά μεταφράζεται σ’ ἕνα ἀδιάκοπο εὐχαριστῶ, σ’ ἕνα διαρκές ἀλληλούϊα. Τότε ἡ ζωή μας θά εἶναι μία εὐπρόσδεκτη δέησις στόν Κύριο. Τότε ἡ ζωή μας θά εἶναι μιά δοξολογία καί ἕνας αἶνος στόν Θεό.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου