10.1.16

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΟΣ!Ἀδελφέ μου!

Ὁ Ζωοδότης Κύριος μᾶς ἐχάρισε ἀκόμη ἕνα χρόνο καί μᾶς δίδει μιά ἀκόμη εὐκαιρία γιά μιά καινούργια ζωή. Ὁ Χριστός μας θέλει νά περπατήσουμε «ἐν καινότητι ζωῆς», μέ καινούργια σκέψι, μέ φωτεινή διάνοια, μέ καθαρό βλέμμα, μέ ἱλαρό πρόσωπο, μέ ἀκηλίδωτη γλῶσσα, μέ καθαρά χέρια, μέ ἁγνό σῶμα, μέ ἀμόλυντη ψυχή. Αὐτός πού κάμνει «καινά τά πάντα» εἶναι ὁ Χριστός. Αὐτός πού παλαιώνει τόν ἄνθρωπο εἶναι ὁ διάβολος μέ τήν ἁμαρτία.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου