13.1.16

ΠΟΣΟ;...Ἀλήθεια πόσο χρόνο διαθέσαμε στό παρελθόν γιά νά συνομιλήσουμε μέ τόν Κύριό μας, νά Τόν εὐχαριστήσουμε, νά Τόν δοξολογήσουμε; Πόσο χρόνο διαθέσαμε νά μελετήσουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ; Πόσες ὧρες χρησιμοποιήσαμε γιά τόν καταρτσμό τῆς καρδιᾶς μας, γιά τήν καλλιέργεια τοῦ χαρακτῆρος μας, γιά τήν διάπλασι τῆς προσωπικότητός μας, γιά τήν ταύτισι τοῦ δικοῦ μας θελήματος μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ; Πόσες φορές ὁ Ἄγγελός μας σημείωσε, στίς τριακόσιες ἑξήντα πέντε σελίδες τοῦ βιβλίου πού γράψαμε μία νίκη;...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου