16.1.16

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ

Ὅταν βασιλιάς στήν Σπάρτη ἦταν ὁ Ἀναξίδαμος, τόν ρώτησαν, γιατί τό κράτος του δέν ἔχει κρατικό θησαυροφυλάκιο. Καί ὁ βασιλιάς ἀπάντησε. «Δέν διαθέτουμε ταμεῖο τοῦ κράτους γιά νά μήν διαφθείρωνται οἱ Σπαρτιάτες στούς ὁποίους θά ἐμπιστευθοῦμε τά κλειδιά».
Τό χρῆμα ἀνέκαθεν ὑπῆρξεν ὁ διαφθορέας τῶν ἀνθρώπων καί ἔγινε ἀφορμή νά καταστραφοῦν πολλοί ἄνθρωποι, νά ξεκληρισθοῦν οἰκογένειες, νά ἀναστατωθοῦν καί νά συγκρουσθοῦν πόλεις καί χωριά καί ἔθνη ὁλόκληρα νά αἱματοκυλισθοῦν. Ἰδιαιτέρως ἐπικίνδυνο εἶναι τό χρῆμα πού δέν ἀνήκει στήν ἰδιοκτησία μας, γιατί οἱ διαχειρισταί αὐτοῦ τοῦ χρήματος βρίσκονται συχνά κάτω ἀπό τήν ἐπήρεια τοῦ πειρασμοῦ τῆς ἰδιοποιήσεως. Γι’ αὐτό οἱ Σπαρτιάτες δέν εἶχαν ἄδικο.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου