22.1.16

ΤΟ ΦΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ!

...Μπήκαμε σέ μιά νύχτα. Ἠθικό καί θρησκευτικό σκοτάδι  ἐξαπλώνεται καθημερινά στόν τόπο μας. Ψυχορραγεῖ ἡ οἰκογένεια, ἔπειτα ἀπό τόσα διαμπερῆ τραύματα πού δέχθηκε ἀπό τά παιδιά της. Ψυχορραγεῖ ἡ συζυγία, ἡ ὁποία κατάστηθα τραυματισμένη σαβάνωσε τόν μυστηριακό χαρακτῆρα τοῦ δεσμοῦ καί προσπαθεῖ τώρα νά βρῆ τήν σιγουριά της σέ μιά δημαρχιακή δήλωσι... Σκοτείνιασε ἡ ζωή. Νύχτα ζοφώδης καί ἀσέληνος ἡ κοινωνία μας.
Ἄς μήν ἀπογοητευώμεθα. Τό σκοτάδι δέν εἶναι ἀνίκητο. Τό φῶς ὑπάρχει. Εἶναι ὁ Χριστός... Τό φῶς ἦλθε... Ἡ Ἐκκλησία καί πάλι θά ψάλη τά θούριά της... καί πάλι τά λόγια τοῦ προφήτου Ἡσαΐου θά ἠχήσουν στ’ αὐτιά μας: «Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς».

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου