27.1.16

ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

...Τήν ἁγιότητα τήν ἐπιτυγχάνουμε μόνον μέσα στήν Ἐκκλησία. Σήμερα πού εἴμαστε ἐδῶ μέσα ἁγιάζουμε καί τήν ψυχή μας καί τό κορμί μας. Ὅποιος ἐκκλησιάζεται, ἁγιάζεται. Γιατί ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι τό ἐργαστήριον τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ἐδῶ μᾶς δίνει τό ἄρωμα τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἐδῶ παίρνουμε τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ... Ἐδῶ ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρέχει τά μυστικά τοῦ ἁγιασμοῦ, τά ἐφόδια τοῦ ἁγιασμοῦ πού εἶναι ἡ προσευχή, ἡ μυστηριακή ζωή, καί προπαντός, ἡ μετάληψις τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου