29.1.16

ΑΡΧΙΜ. π. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια ἀπό τήν εἰς Οὐρανούς ἀναχώρηση τοῦ ἀλήστου μνήμης πατρός Θεοφίλου Ζησοπούλου, ἱδρυτοῦ τῆς Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος ΛΥΔΙΑ.
Τό ἰστολόγιο αὐτό δημιουργήθηκε μέ τήν προτροπή καί τήν εὐχή τοῦ ἀπελθόντος Πατρός καί προσπαθεῖ νά δημοσιεύει, ὅσο εἶναι ἐφικτό, κείμενα ἀπό τά ἐμπνευσμένα, πύρινα, ἀφυπνιστικά καί δυναμικά κηρύγματά του. Στήν συνέχεια παραθέτουμε ἕνα ἀκόμη προφητικό κείμενο τοῦ φλογεροῦ Ἱεροκήρυκος καί διορατικοῦ Πατρός. 

Ἀδελφοί μου,
ὅλοι μας νά ξυπνήσουμε, νά γρηγορήσουμε, νά γονατίσουμε, νά προσευχηθοῦμε, νά μετανοήσουμε καί νά παρακαλέσουμε, τόν λαό αὐτό, τόν ἑλληνικό, τόν ἐκλεκτό λαό, πού ὁ Θεός εὐλόγησε ἰδιαιτέρως, αὐτόν τόν λαό νά τόν διαφυλάττη καί νά τόν προστατεύη.
Ἔρχονται ἡμέρες πονηρές. Ὁσονούπω μπορεῖ νά ξεσπάση καί σέ μᾶς ἡ καταιγίδα. Ἡ πολεμική συνεχίζεται. Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, στίς ἐπάλξεις! Θά φρυκτωριοῦμε πάντοτε ἐπί τῶν ἐπάλξεων καί θά εἴμαστε ἕτοιμοι. Τήν πίστι δέν τήν πουλοῦμε. Τήν Ὀρθοδοξία δέν τήν θυσιάζουμε. Τήν Ἑλλάδα δέν τήν ἐγκαταλείπουμε, δέν τήν προδίδουμε. Ἐδῶ θά πέσουμε... εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά ἀπαντήσουμε τό «ὄχι» σέ ὁποιονδήποτε ἐπίβουλο ἐπιδρομέα καί ἐχθρό τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί τό πιστεύω πώς στήν μάχη θά βρεθοῦν πολλοί ἀγωνιστές καί πολλοί μαχητές πού θά τά θυσιάσουν ὅλα καί θά προσφέρουν τά πάντα μιμούμενοι τούς Ἁγίους... Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου