15.2.16

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ!

...Δέν εἴμαστε ὅμως Χριστιανοί! Βαφτισμένοι εἴμαστε, ἀλλά Χριστιανοί προσπαθοῦμε νά γίνουμε. Δέν γίναμε ἀκόμη Χριστιανοί. Γιατί Χριστιανός εἶναι αὐτός πού παρουσιάζει στόν ἑαυτό του σέ μικρογραφία τόν Χριστό. Χριστιανός, σμικρογραφία τοῦ Χριστοῦ πάνω στήν γῆ. Γιά νά γίνη αὐτό, πρέπει νά ἔχουμε καί τήν σκέψι τοῦ Χριστοῦ καί τό βλέμμα τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀκοή τοῦ Χριστοῦ καί τήν γλῶσσα τοῦ Χριστοῦ καί τά χέρια τοῦ Χριστοῦ καί τά πόδια τοῦ Χριστοῦ καί τήν καρδιά τοῦ Χριστοῦ. Τότε εἴμαστε Χριστιανοί.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου