20.2.16

ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ;

Ὁ Κύριός μας, ἀδελφοί μου, εἶπε ὅτι θά διωχθοῦμε. «Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν, καί ὑμᾶς διώξουσιν». Νά ἀνησυχοῦμε, ὅταν δέν ἔχουμε διωγμό, νά ἀνησυχοῦμε, ὅταν ὁ διάβολος δέν μᾶς πειράζη καί δέν μᾶς ἐνοχλῆ. Νά ἀνησυχοῦμε, ὅταν οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἐγκωμιάζουν. Πρέπει νά βρεθοῦν καί ἄνθρωποι νά μᾶς κατηγορήσουν γιά τήν πίστι μας, γιά τό πιστεύω μας, γιά τήν συνέπεια τῆς ζωῆς μας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου