28.2.16

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ

...Ὄχι ἁπλῶς οἰκογένεια. Αὐτό δέν λέει τίποτε. Ἀλλά οἰκογένεια χριστιανική. Πού μέσα της εἶναι ὁ Χριστός. Πού ὑπάρχει ἡ προσευχή. Πού ὑπάρχει τό Εὐαγγέλιο. Πού ὑπάρχει ἡ ἀγάπη. Πού ὑπάρχει ἡ ὁμόνοια. Πού ὑπάρχει ἡ ἁρμονία. Πού ὑπάρχει ἡ συνεννόησις. Καί δέν ἔχουμε παρά νά δίνουμε τήν μαρτυρία χριστιανικῆς οἰκογενείας.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου