7.2.16

ΚΥΡΙΑΚΗ


...Κυριακή σημαίνει ἐκκλησιασμό. Κυριακή σημαίνει κατάπαυσι τῶν ἐργασιῶν. Κυριακή σημαίνει ἀνάπαυσι τοῦ σώματος πού ἐργάζεται ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἑβδομάδος. Κυριακή σημαίνει ψυχική ἀνάτασι. Κυριακή σημαίνει ἐπίσκεψι σέ ἀσθενεῖς, σέ φυλακισμένους, σέ πονεμένους, σέ πάσχοντες ἀδελφούς μας, δηλαδή ἔργα εὐποιΐας. Κυριακή σημαίνει ἡμέρα ἁγιασμοῦ. Πόσο τώρα ἐμεῖς οἱ νεώτεροι Χριστιανοί τιμοῦμε τήν Κυριακή καί κατά πόσο τήν ἁγιάζουμε, τό ξέρει ὁ καθένας ἀπό μᾶς.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου