12.3.16

Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ

...Θολή πηγή ἡ γλώσσα μας, ὅταν κατακρίνουμε τόν ἀδελφό μας. Σαφής καί κατηγορηματική ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ. «Μή κρίνετε ἵνα μή κριθῆτε». (Ματθ. ζ΄1). Εὔκολα τά βλέμματά μας πέφτουν ἐρευνητικά πάνω στήν ζωή τῶν ἀδελφῶν μας. Αὐτό ὅμως τό δικαίωμα τοῦ Κριτοῦ τό κράτησε ὁ Κύριός μας γιά τόν ἑαυτό του καί δέν τό παρεχώρησε στόν καθένα μας. Ὅσες φορές κατακρίνουμε, τό νερό τῆς πηγῆς τῆς γλώσσας μας γίνεται πικρό...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου