29.3.16

Ο ΓΑΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΤΙΒΟΣ

...Ὄχι, δέν εἶναι καλοπέρασι ὁ γάμος. Εἶναι ζυγός. Γι’ αὐτό ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα λέγονται καί «σύζυγοι». Δέν μπορεῖς νά κάνης ὅ,τι ἔκαμνες, ὅταν ἤσουν μόνη καί ὅταν ἤσουν μόνος. Ἀπό τήν ὥρα πού βάζεις τά στέφανα καί ἑνώνεσαι μέ δεσμό ἀκατάλυτο, εἶσαι ὑπό ζυγόν.
Δέν ξέρω ἄν εἴδατε τά καματερά πῶς πᾶνε κάτω ἀπό τόν ζυγό. Ὅπου πάει τό ἕνα βόδι πάει καί τό ἄλλο. Δέν μποροῦν νά χωρίσουν. Στήν αὐλακιά τό ἕνα; Δίπλα τό ἄλλο. Δέν μπορεῖς νά τραβᾶς ἐσύ τόν δρόμο σου χωριστά καί ὁ ἄνδρας νά πάη ἀλλοῦ. Εἶναι ζυγός. Καί τόν ζυγό αὐτόν ἔχετε χρέος 16 νά τόν σηκώνετε ἀπό κοινοῦ. Καί στίς δυσκολίες, καί στίς χαρές, καί στίς θλίψεις, καί στίς δοκιμασίες, καί στίς καταιγίδες, καί στά βάσανα. Ναί, μαζί, ἀπό κοινοῦ.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

«Τό προνόμιο νά εἶσαι γυναῖκα»-Ἔκδοσις ΛΥΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου