5.3.16

ΕΠΙΚΑΙΡΟ...

Βλέπουμε ὅτι οἱ δυνάμεις τοῦ κακοῦ δροῦν ὑπονομευτικά σέ αὐτόν τόν τόπο καί προσπαθοῦν νά ἀποχριστιανοποιήσουν τήν Ἑλλάδα, νά δημιουργήσουν μιά νέα τάξη πραγμάτων στήν κοινωνία μας, ὥστε ὕστερα ἀπό μερικά χρόνια κανείς νά μή θυμᾶται τόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία...
Μέ τρομάζει ὁ ὅρος Νέα Τάξη. Καί στήν προπολεμική Γερμανία τοῦ Χίτλερ γινόταν λόγος γιά μιά Νέα Τάξη. Βέβαια οἱ συνθῆκες σήμερα εἶναι διαφορετικές. Φοβᾶμαι ὅμως ὅτι αὐτή ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων προέρχεται ἀπό μιά ὑπερδύναμη, ἡ ὁποία εἶναι σέ θέση νά ἐπιβάλει τήν βία τῶν ὅπλων γιά νά ἀπωθήσει στό περιθώριο, νά ἐξοντώσει βιολογικά ὅποιον ἀντιδρᾶ. Αὐτή ἡ Νέα Τάξη ἀπειλεῖ τήν ἀνεξαρτησία τῆς ἀνθρώπινης σκέψης.
Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρός Χριστόδουλος
Ἀπό τό βιβλίο: «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1998-2008) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου