1.4.16

Ο ΗΓΕΤΗΣ...

...Ὁ ἡγέτης καί μάλιστα ὁ Ἐκκλησιαστικός ὀφείλει νά εἶναι μεγαλόκαρδος καί ἀνεκτικός, νά σιωπᾶ ὅταν τό ἀξίωμά του ἐπιβάλλει τοῦτο καί νά ὁμιλεῖ μετά παρρησίας ὁσάκις οἱ περιστάσεις τό ἐπιβάλλουν. Καί πάντοτε ὀφείλει νά δίδει λόγο τῶν ἐνεργειῶν του.
Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρός Χριστόδουλος
Ἀπό τό βιβλίο: «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1998-2008) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου