24.4.16

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ἤδη, ἀδελφοί μου, ἀπό σήμερα εἰσερχόμαστε σέ μιά καινούργια φάσι τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνος. Ὁ θριαμβευτικός τόνος τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τό ἑσπέρας ἀλλάζει. Ἐνῶ σήμερα τό πρωΐ εἴδαμε τόν Χριστό στεφανωμένο βασιλιά, τό βράδυ θά τόν δοῦμε στεφανωμένο Νυμφίο. Ἄς τόν παρακολουθήσουμε ὡς Νυμφίο, κατά τήν περίοδο αὐτή τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, γιά νά αἰσθανθοῦμε τήν πίστι μας τήν ἀληθινή. Γιά νά αἰσθανθοῦμε τήν Ὀρθοδοξία μας. Γιά νά αἰσθανθοῦμε τό μεγαλεῖο πού χαρίζει ὁ αἰώνιος βασιλιάς στό βασίλειο τῆς καρδιᾶς μας. Καί τότε θά νοιώθουμε πολύ χαρούμενοι, πολύ εὐτυχισμένοι καί θά ἀναφωνοῦμε: «Χαῖρε ὁ Βασιλεύς ἡμῶν». Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου