4.4.16

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΛΩΝΙΑ;

Ἄν, λοιπόν, θέλομε νά μάθομε καί ρωτοῦμε γιά τήν ὕπαρξη τελωνίων, οἱ Πατέρες καί ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἐπεξηγοῦν, ὅτι ὑπάρχουν, ὑπό τήν ἄποψη, ὅτι ὁ διάβολος διεκδικεῖ δικαιώματα ἐπί τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου, ὅπως καί τῆς δικῆς μας, κάποτε, κατά τήν ἔξοδό της, ἐπικαλούμενος ἁμαρτήματα, τά ὁποῖα διαπράξαμε, ἔστω καί ἄν γι’ αὐτά ἔχομε τύχει διά τῆς μετανοίας συγγνώμης, χωρίς, βέβαια, νά μπορεῖ νά μᾶς βλάψει. Γι’ αὐτό, ἐπειδή πάντοτε, κατά τόν Ἀββᾶ Ἰσαάκ, «πάντες ἁμαρτωλοί ἐσμέν καί οὐδείς ὑπέρτερος
τῶν πειρασμῶν, ἄρα οὐδεμία τῶν ἀρετῶν (ὑπάρχει) ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας»
ΓΙΑΤΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ;  καί ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ;

κ. Ν. Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν-Ἐκδοσις ΛΥΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου