7.4.16

ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ: Η ΜΑΝΑ

 
...Ἐσύ, ἡ μάνα, θά ὁδηγήσης τό παιδί σου στήν Ἐκκλησία. 
Ἐσύ θά τό βαπτίσης. 
Ἐσύ θά τό φέρης νά κοινωνήση τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. 
Ἐσύ θά τοῦ μάθης τίς πρῶτες λέξεις. 
Ἐσύ θά μιλήσης γιά πρώτη φορά στό παιδί γιά

τόν Θεό. Καί ἀπό τό τί θά γράψης ἐσύ στήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ, ἀπό αὐτό θά
ἐξαρτηθῆ τό μέλλον τοῦ παιδιοῦ σου.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος, ἱεροκήρυκας

«ΓΑΜΟΣ λιμάνι ἤ μανιασμένη θάλασσα;»-Ἔκδοσις ΛΥΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου