29.4.16

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΠΤΑ ΠΑΘΗ (Β) 
...Πῶς μποροῦμε νά λέμε ὅτι ζοῦμε τήν ἐσταυρωμένη ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὅταν τρομάζουμε μπροστά στήν θέα τοῦ ἀτομικοῦ μας Σταυροῦ; Ἀλήθεια, πῶς στεκόμαστε μπροστά στήν θέα τοῦ ἀτομικοῦ μας Σταυροῦ; Ἀλήθεια, πῶς στεκόμαστε μπροστά στόν Ἐσταυρωμένο καί ψελλίζουμε λόγια προσευχῆς, ὅταν δέν ἔχουμε διάθεσι νά κάνουμε καί τήν ἐλάχιστη θυσία γιά τόν Ἐσταυρωμένο Κύριο; Τί κοστίσαμε ἐμεῖς, ὁ καθένας μας, στόν Χριστό, τό φωνάζει ὁ Γολγοθᾶς. Τί ὅμως στοίχισε γιά μᾶς ὁ Χριστός πρέπει νά τό φωνάζη καί νά μᾶς τό βεβαιώνη ἡ ζωή μας. Ναί, ἡ ζωή μας, πού πρέπει νά εἶναι μιά κλίμακα θυσιῶν, πού θ’ ἀρχίζη ἀπό τήν πιό μικρή καί θά φθάνη στήν πιό μεγάλη θυσία, πού νά θυσιάζουμε καί τήν ζωή μας ἀκόμη γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου