1.5.16

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Χριστός Ἀνέστη! Εἶναι τό μήνυμα τῆς χαρᾶς. Χαρῆτε, ἀδέλφια. «Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταί ἰδόντες τόν Κύριον». Ἐχάρησαν, γιατί εἶδαν Ἀναστημένο τόν Ἰησοῦ.
Χαρῆτε Χριστιανοί. Γιατί ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατο καί πέρασε τό μήνυμα ἀπό τίς καρδιές ὅλων τῶν ἀνθρώπων, πώς ἡ παροῦσα ζωή εἶναι μία δοκιμασία, εἶναι ἕνας ἀγώνας, εἶναι ἕνας πειρασμός, εἶναι μία μάχη, εἶναι ἕνας πόλεμος. Μέσα ὅμως ἀπό αὐτόν τόν πόλεμο, ἀπό τό δάκρυ καί τά αἵματα, θά περάσουμε στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου