11.5.16

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ!

...Ἀδέλφια μου, οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι καί πονηροί. Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί δέν πρέπει νά ἐφησυχάζουμε. Ἄγρυπνοι, γιά νά διασφαλίζουμε τήν πίστι μας, νά διαφυλάξουμε τήν εἰρήνη, τήν χαρά καί τήν εὐτυχία μας, καί τότε νά εἶσθε βέβαοι πώς ὅλοι μας θά ἔχουμε τήν δυνατότητα νά πλησιάσουμε τόν ἀναστημένο Χριστό, νά βεβαιωθοῦμε γιά τήν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ καί νά ἀναφωνίσουμε τό «Ὁ Κύριόςμου καί ὁ Θεός μου». Ἀμήν.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου