14.5.16

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ!

...Ἔχουμε Ἀφέντη, ἔχουμε Κύριο, ἔχουμε προσωπικό Θεό, ἔχουμε προσωπικό Πατέρα, ἔχουμε προσωπικό Ἀρχηγό, ἔχουμε προσωπικό Διδάσκαλο. Δέν εἶναι ὁ Θεός εἰσαγγελέας πού κόβει κεφάλια, εἶναι Πατέρας πού δέχεται ὅλα του τά ἁμαρτωλά παιδιά καί τά χαρίζει τήν σωτηρία καί τήν λύτρωσι, ἀρκεῖ ἐμεῖς νά Τόν ἀναγνωρίσουμε, νά Τόν πιστεύσουμε, νά Τόν ἀγαπήσουμε, νά Τόν ἀκολουθήσουμε.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου