5.5.16

ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΝΤΩΣ!

Δυό χιλιάδες χρόνια πέρασαν... Καί μέχρι σήμερα ὁ ἄδειος τάφος τοῦ Χριστοῦ εἶναι συχνά σημεῖο ἀντιλεγόμενο. Γύρω του δίνεται ἡ μάχη τῆς πίστεως μέ τήν ἀπιστία. Ὅσοι δύσπιστοι καί βαρύθυμοι, ἄς τρέξουν μαζί μέ τόν Πέτρο καί τόν Ἰωάννη, καί μέσα ἀπ’ τό κενό μνῆμα τά «ὀθόνια καί τό σουδάριο» θά διαλαλήσουν «Ἀνέστη ὁ Κύριος!» Κι ὅσοι πιστοί, ἀνοῖξτε τίς καρδιές σας στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Χαρά καί δύναμι, ζωή καί εἰρήνη, θάρρος καί φῶς, κι ἐλπίδα καί παρηγοριά θά μεταγγίση. Τότε, κάθε καρδιά σάν τό πουλί θά κελαηδῆ, καί σ’ ὅλους τούς τάφους, σ’ ὅλες τίς κλειστές καρδιές, θά διαλαλῆ τό μήνυμα τό λυτρωτικό: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου