15.6.16

ΙΝΑ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΩΣΙ...

Ἡ Ἐκκλησία, ἀδελφοί μου, μᾶς καλεῖ σέ ἑνότητα, ἑνότητα μέ τόν Χριστό. Καί θά ἔχουμε τήν ἑνότητα αὐτή ὅταν κέντρο τῆς ζωῆς μας εἶναι ὁ Χιρστός. Ὅλοι ἐμεῖς στήν περιφέρεια τοῦ κύκλου καί μέσα στό κέντρο τοῦ κύκλου ὁ Χριστός. Ὅταν προσπαθοῦμε νά πλησιάσουμε τόν Χριστό, τότε ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου σμικρίνεται καί ἐνῶ προσπαθοῦμε νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Χριστό, ἑνωνόμαστε και μεταξύ μας.
Ἡ Ἐκκλησία ἑνώνει, ἡ πίστις ἑνώνει, ἡ ἀλήθεια ἑνώνει, ἡ Ὀρθοδοξία ἑνώνει. Νά ἐργασθοῦμε ὅλοι μας πρός τήν κατεύθυνσι αὐτή, παραμερίζοντας ὅ,τι μᾶς χωρίζει καί ἐπιμένοντας σ’ αὐτά πού μᾶς ἑνώνουν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου