27.6.16

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΜΑΣ...

...Στόν ἀγῶνα μας ἐναντίον τοῦ πολυμήχανου ἐχθροῦ, μόνον ὁ Κύριος μπορεῖ νά σταθῆ σωτήρας καί λυτρωτής, προστάστης καί βοηθός μας. Ἄς προστρέχουμε διά τῆς προσευχῆς στήν κραταιά βοήθειά Του, μέ πεποίθησι καί ἐλπίδα, μέ τό ἐπίμονο αἴτημα: «Σῶσόν με, Κύριε, καί ρῦσαι με». Καί τότε, ὅσο μεγάλη καί δυνατή κι ἄν εἶναι ἡ παράταξις τῶν ἀνθρώών πού κινητοποιεῖ ἐναντίον μας ὁ διάβολος, ἡ νίκη θά εἶναι δική μας, ἀρκεῖ νά ἔχουμε ἀκατάγνωστο συνείδησι καί ἐφόδιο τήν ἀρετή...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου