6.6.16

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΛΥΔΙΑ»...Οἱ δύο Ἱεράρχες (σ.σ. Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος καί Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος) κατέθεσαν τῆς καρδιᾶς τους τό ἀπόθεμα καί τόν πλοῦτο τῶν ἐκκλησιολογικῶν αἰσθημάτων τους πρός τό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ ἀειμνήστου Πατρός καί Γέροντος τῆς Ἀδελφότητος κυροῦ Θεοφίλου. Καί ἀναθυμηθήκαμε ὅλοι μέ συγκίνηση, βλέποντας καί ἀκούοντας καί τούς δύο νά μιλοῦν γιά τόν Γέροντά μας, τήν ἀνάλογη διθυραμβική ἐπιφώνηση, τήν ὁποία προτάσσει στόν Ἐπιτάφιο Λόγο του πρός τόν Μ. Ἀθανάσιο ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, τήν ἑξῆς: «Ἀθανάσιον (Θεόφιλον) ἐπαινῶν, ἀρετήν ἐπαινέσομαι... ὅτι πᾶσαν ἐν ἑαυτῷ συλλαβών εἶχε τήν ἀρετήν, ἤ, τό γε ἀληθέστερον εἰπεῖν, ἔχει».
Τοῦτο προκύπτει καί τοῦτο εἰσπράξαμε ἀπό τήν ἀναφορά τῶν δύο Ὑψηλῶν Ἱεραρχῶν: Ὅτι ὁ Γέροντας Θεόφιλος μόχθησε, πάλαιψε, ὑπέφερε, ἔχυσε ἱδρῶτα, δάκρυα καί αἷμα, ἀνάλωσε ὅλη τήν ζωή του, ἀπέρριψε προτάσεις δελεαστικές, παρέμεινε ὄρθιος, ἀγωνιστής ἐπί τῶν ἐπάλξεων, πρόμαχος τῆς ἀληθείας, «πιστός ἄχρι θανάτου» (Ἀποκ. β΄ 10)˙ στερήθηκε πολλά, δέν ἔδωσε «ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις του» (Ψαλμ.131,4), «ὤδινεν ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός» (Γαλ. δ΄ 19) στίς καρδιές καί στήν ζωή τῶν Ἀδελφῶν καί τῶν ἄλλων τέκνων του. Καί «θεία νεύσει» καί «ἰσχύι πολλῇ» πραγματοποίησε τό θεϊκό ὅραμά του: Νά στήσει ἕναν Ἄμβωνα στήν Ἑλληνική Μακεδονία, ὥστε δι’ αὐτοῦ νά ἐξέρχεται ὁ εὐαγγελικός λόγος καί νά διέρχεται «εἰς πᾶσαν τήν γῆν»... (Ψαλμ. 18,4).
Ναί, εἶναι ὁ πατήρ Θεόφιλος ἐφάμιλλος τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, αὐτό τό ξαναδηλώσαμε, ἀφοῦ ἀνταποκρίθηκε θεαρέστως καί θεοφιλῶς στίς προκλήσεις τῶν καιρῶν του καί ἀνέδειξε ἔργο, τό ὁποῖο ἀποπνέει τό ἄρωμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀποβαίνει «ὡς δρόσος Ἀερμών» καί «τά ὁρμήματά του εὐφραίνουσι τήν πόλιν τοῦ Θεοῦ» (Ψαλμ. 45,4).

Ἑπομένως, «οὐ μικρόν τό μικρόν, ὅταν εἰς μέγα ἐκφέρῃ», κατά τόν ἱερό Ἰωάννη Δαμασκηνό. Καί τοῦτο πρέπει νά τό συνειδητοποιήσουμε ὅλοι, τόσο οἱ ἐντός, ὅσο καί οἱ ἐκτός τῆς Ἀδελφότητος.
κ. Ν. Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου  Ἀθηνῶν

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου