3.7.16

ΕΑΝ ΓΑΡ ΜΥΡΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥΣ ΕΧΗΤΕ...

...Ἀδελφέ μου,
καί σύ σήμερα ζῆς κοντά στόν Θεό. Κάποιος σέ ἀναγέννησε πνευματικά. Κάποιος σοῦ ἄνοιξε τά μάτια τῆς ψυχῆς σου. Κάποιος «ώδίνησε» καί γιά σένα, διά νά χρησιμοποιήσουμε τά λόγια τοῦ Ἀπ. Παύλου: «Τεκνία μου, οὕς ὠδίνω ἄχρις οὗ μορφωθῇ Χριστός ἐν ὑμῖν». Κάποιος μίλησε καί στήν δική σο καρδιά γιά τήν ἀπέραντη, τήν πιό τρυφερή καί τήν πιό θερμή ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Κάποιος ἔγινε ὄργανο τῆς χάριτος γιά τήν πνευματική σου ἀναγέννησι. Αὐτός εἶναι ἕνας, δεύτερος δέν ὑπάρχει. «Ἐάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ’ οὐ πολλούς πατέρας». Γιά σκέψου...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος «Η ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου