12.7.16

ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ...

...Ἐμπιστευθῆτε στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ... Κι αὐτό σημαίνει ὅτι δέν στηριζόμαστε στήν σωματική μας δύναμι, στίς διανοητικές μας ἱκανότητες. Δέν στηριζόμαστε στά χρήματα καί στά πλούτη. Δέν στηριζόμαστε στούς ἀνθρώπους. «Μή πεποίθατε ἐπ’ἄρχοντας, ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία». Μή στηρίζεσθε στά χρήματα. Σήμερα εἶναι δικά σας, αὔριο εἶναι δικά μου καί οὐδέποτε κανενός. Φεύγει, εἶναι ἀπατηλό τό χρῆμα. Τό στήριγμά μας, ἡ ἐλπίδα μας νά εἶναι ὁ Κύριός μας. «Προωρώμην τόν Κύριον ἐνώπιόν μου διαπαντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν, ἵνα μή σαλευθῶ». Δίπλα μας καί κοντά μας νά βλέπουμε τόν Κύριο. Σ’ Αὐτόν νά στηριζόμαστε. Σ’ Αὐτόν νά ἔχουμε τήν ἐλπίδα. Καί ἀπό δῶ νά πηγάζη ἡ σιγουριά καί ἡ ἀσφάλεια στήν ζωή μας.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου