6.7.16

ΟΠΟΙΟΣ ΣΚΑΒΕΙ ΤΟΝ ΛΑΚΚΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ...

Ἀδελφέ μου,
Ἡ ζωή εἶναι γεμάτη ἀπό παραδείγματα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐσχεδίασαν κακά γιά τούς ἄλλους καί στό τέλος περιεπλάκησαν στά δίχτυα τοῦ κακοῦ οἱ ἴδιοι... Πολλοί ἄνθρωποι ἐσκέφθησαν κακά γιά τούς ἄλλους, ἐσχεδίασαν καί ἔθεσαν σέ ἐφαρμογή κακόβουλα προγράμματα, ἀλλά στό τέλος, ὅλα ἐστράφησαν ἐναντίον τους. Ὅσοι σκάβουν λάκκο γιά τούς ἄλλους, στό τέλος πέφτουν οἱ ἴδιοι μέσα. «Ὁ ὀρύσσων βόθρον τῷ πλησίον ἐμπεσεῖται εἰς αὐτόν, ὁ δέ κυλίων λίθον, ἐφ’ ἑαυτόν κυλίει», σημειώνει καί 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου