19.8.16

ΤΗΝΟΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

ΑΡΧΗΓΟΙ ΓΕΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΤΗΝΟΣ 2016
Καμαρώσαμε τούς Ἔνδοξους Ἀρχηγούς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ καί τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, οἱ ὁποίοι ἐβάστασαν μέ εὐλάβεια στά χέρια τους τό ἱερό εἰκόνισμα τῆς Παναγίας τῆς Μεγαλόχαρης στήν Τῆνο καί τά πλοία καί τῶν δύο Σωμάτων ἀπέδοσαν τιμές στήν μεγάλη Ἑορτή της...
Ἄς πάψουν νά πιπιλίζουν τήν καραμελίτσα κάποιοι προοδευτικοί ψευδο­φιλελεύθεροι περί διαχωρισμοῦ Ἐκκλησίας καί Κράτους, περί διακριτῶν ρόλων, περί πολυπολιτισμικότητος καί θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καί περί... «ἀνέμων καί ὑδάτων πολλῶν».
Οἱ περισσότεροι ἀνώτατοι καί ἀνώτεροι Ἀξιωματικοί, ὁπλίτες καί ναύτες πιστεύουν στόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί εὐλαβοῦνται τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό. Γι’ αὐτούς καυχώμαστε καί σ' αὐτούς ἐμπιστευόμαστε τήν φύλαξη τῶν συνόρων μας, τήν διασφάλιση τῆς εἰρήνης καί τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας.
Ἡ Παναγία καί ὁ Ἅγιος Νικόλαος νά τούς χαρίζει δύναμη, ὑγεία καί γαλήνιες θάλασσες!
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου