5.8.16

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

...Τί νά σᾶς πῶ, ἀδέλφια μου; Νά σᾶς στενοχωρήσω δέν θέλω. Εἶστε βασανισμένοι, προδομένοι, ἀπελπισμένοι, ἀπογοητευμένοι. Θέλω νά σᾶς δίνω πάντοτε ἕνα μήνυμα ἐλπίδος. Ἀλλά ἐδῶ θά σᾶς λυπήσω. Κλείσαμε τό Εὐαγγέλιο. Κλείσαμε τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν ἀμπαρώσαμε. Δέν διαβάζουμε σήμερα Εὐαγγέλιο. Γιατί; Γιατί δέν ἀγαποῦμε τόν Χριστό. Ἄν ἀγαπούσαμε τόν Χριστό, θ’ ἀκούγαμε τήν φωνή τοῦ Χριστοῦ μέσα ἀπό τό Εὐαγγέλιο. Οἱ σελίδες τῆς Καινῆς Διαθήκης, δέν εἶναι τίποτ’ ἄλλο, εἶναι ἡ λαλιά τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὁ γραπτός λόγος τοῦ Χριστοῦ. Τόν ἔχουμε στά χέρια μας...
Τό Εὐαγγέλιο εἶναι γραμμένο γιά μᾶς. Τό ἔγραψε ὁ Χριστός μέ τό αἷμα Του ἐπάνω στόν Γολγοθᾶ...
Ἄς πάρουμε ὅλοι μας, ἀδέλφια μου, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, νά τόν διαβάσουμε, νά τόν μελετήσουμε, νά θρέψουμε τήν καρδιά μας, νά φωτίσουμε τήν σκέψι μας, νά ἐνισχύσουμε τήν θέλησί μας, νά καθαρίσουμε τήν ψυχή μας καί νά περπατήσουμε ὅλοι μας τήν στράτα τοῦ Θεοῦ, μέ τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, μέ τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, πού εἶναι γραμμένη ἀπό τόν Χριστό γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου