12.8.16

ΙΝΑ ΠΑΝΤΕΣ ΕΝ ΩΣΙΝ

Ἀδελφοί μου,
Τό σημερινό Εὐαγγέλιο (σ.σ. τῆς Κυριακῆς) στέλνει πολλά μηνύματα σέ ὅλους μας. Ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Τίποτε χωρίς τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, Οἰκονομία στά ἀγαθά τοῦ Θεοῦ, γιά νά μποροῦμε ἔτσι νά ἐπιβιώνουμε, χωρίς ἀδικίες, κλεψιές καί ἐκμετάλλευσι. Ὅλοι μας πρέπει νά ζήσουμε. Καί θά ζήσουμε, ὅταν ὅλοι μας ξέρουμε νά κάνουμε οἰκονομία.
Ὡς Χριστιανοί πρέπει νά σταθοῦμε ὄρθιοι, νά ἀκολουθήσουμε τά διδάγματα καί τά μηνύματα τοῦ Εὐαγγελίου, ἄν θέλουμε ἡ ζωή μας νά εἶναι ὄμορφη, νά εἶναι γλυκειά, νά εἶναι εἰρηνική, νά εἶναι μαζί μέ τόν Χριστό. Ἴσως σήμερα περνοῦμε μία δύσκολη φάσι. Ἴσως σήμερα οἱ συγκρούσεις, τά αἱματοκυλίσματα καί οἱ μικροπόλεμοι πού ὑπάρχουν νά μᾶς ἀπογοητεύουν. Ἀλλά ἐμεῖς δέν ἀπελπιζόμαστε. Πιστεύουμε πώς, μέσα ἀπό τήν μάχη αὐτή καί τόν ὀρυμαγδό τῶν ὅπλων, θά περάση τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, τό μήνυμα τῆς ἀγάπης, τό μήνυμα τῆς ἑνότητος, «ἵνα πάντες ἕν ὦσιν», ὅπως θέλει ὁ Χριστός. Θά εἴμαστε ἕνα, γιατί θά πιστεύουμε στόν Ἕνα καί θά εἶναι Μία ἡ Ἐκκλησία. Μία ἡ Ποίμνη. Μία ἡ ἀνθρωπότητα. Καί ὅλοι ἐμεῖς θά εἴμαστε ἀδελφωμένοι καί ἀγαπημένοι. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου