20.9.16

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ...

...Ἀλήθεια, γιατί θέλουμε νά ζοῦμε μέ ψευδαισθήσεις; Γιά ποιά χριστιανική κοινωνία ὁμιλοῦμε, ὅταν εἶναι σέ ὅλους μας γνωστό ὅτι κατακλυζόμεθα ἀπό τά σύγχρονα ἀθεϊστικά καί ὑλιστικά ρεύματα; Ποιός δέν βλέπει τίς καταλυτικές ἐπιδράσεις τοῦ ἐπιτιθεμένου ἀθεϊσμοῦ στήν ζωή τῶν χριστιανῶν; 
...Τό ἴδιο ἀντιχριστιανικό πνεῦμα περνᾶ στόν χῶρο τῆς οἰκογενείας, γκρεμίζει σπίτια, χωρίζει ἀνδρόγυνα, διαλύει οἰκογένειες, πετᾶ ἄσπλαχνα στούς δρόμους ἀθῶα παιδιά. Τό νεοειδωλολατρικό πνεῦμα κυριαρχεῖ στόν χῶρο τῆς δημόσιας ζωῆς καί στόν χῶρο τῆς ἐκπαιδεύσεως, ἀλλά δεσπόζει καί στίς καθημερινές σχέσεις τῶν ἀνθρώπων.
Οἱ χριστιανοί τῶν ἡμερῶν μας ἄς μήν αὐταπατῶνται καί οἱ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ἄς μήν νομίζουν ὅτι ζοῦν σέ χριστιανικές κοινωνίες. Τό ἴδιο ὀργανωμένο κακό ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν τά παιδιά τοῦ Θεοῦ σήμερα, ὅπως καί στά πρῶτα χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ... Ἑνωμένοι μεταξύ μας κι ἑνωμένοι μέ τόν Χριστό, γιά νά περάσουμε ὅλες τίς δύσκολες καί τραγικές ὧρες πού ἀντιμετωπίζουμε ὡς παιδιά τοῦ Θεοῦ, μέσα στόν φαῦλο καί βρώμικο αὐτόν κόσμο πού ζοῦμε.
Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου