27.9.16

ΠΑΛΙΝ ΗΡΩΔΙΑΣ...

Πάλιν «Ἡρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράττεται»...
Ἀβυσσαλέο μίσος γιά ἄλλη μιά φορά ἐπιδεικνύουν ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας κάποιοι ψευδοπροοδευτικοί καί λάτρεις τῶν λαϊκῶν σχολείων... Δέν ρωτοῦν τούς φίλους μας Γάλλους, οἱ ὁποίοι ἔστρεξαν ἀπ’ τούς πρώτους νά καταργήσουν τά θρησκευτικά στά σχολεία τους καί νά δημιουργήσουν λαϊκό κράτος, ὁποίους καρπούς δρέπουν "ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις";
Βεβαίως, «Ἐγειρέσθω τὰ κύματα, τοῦ Ἰησοῦ»,  ἀλλά, «τὸ πλοῖον καταποντίσαι οὐκ ἰσχύει», ἀκούγεται διά μέσου τῶν αἰώνων ἡ φωνή τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου...
Σέ ὅλους τούς γνωστούς ἀνιστόριτους κράχτες τῆς διαστροφῆς, στούς στραγγα­λιστές τῆς ἀλήθειας καί στούς ὑπηρέτες τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε νά ποῦμε πώς ἡ Ἐκκλησία κατ’ ἀρχήν δέν εἶναι οὔτε ἀνθρώπινο κατασκεύασμα, οὔτε σωματεῖο τῶν Ἐπισκόπων καί τῶν Ἱερέων.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεοΐδρυτος ὀργανισμός πού θεμελιώθηκε μέ τό Τίμιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐτό τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἁπλά «ἱερά», ὅπως ἀπεφάνθη κάποιος ὑπουργίσκος, ἀλλά εἶναι Ἁγία! Καί ἐκτός Ἐκκλησίας σωτηρία δέν ὑπάρχει.
Γι’ αὐτό θά μείνουμε ἀκλόνητοι στά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας, μέσα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, κολλημένοι σάν τά στρίδια στόν βράχο τοῦ Γολγοθᾶ, ὅπως ἔλεγε ὁ π. Θεόφιλος, ἀναζωπυρώνοντας τήν ἐμπιστοσύνη μας στήν Ἐκκλησία καί τήν πίστη μας στόν Ἰησοῦ Χριστό.
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου