14.12.16

ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ;


«Νά ἀνοίξει ἕνας διάλογος προκειμένου νά ἀποποινικοποιηθεῖ τό ἀδίκημα γιά τό κάψιμο τῆς σημαίας ζητᾶ βουλευτής καί μέχρι πρότινος ὑπουργός», ὁ ὁποῖος μάλιστα τό ἀπεκάλεσε, σύμφωνα μέ δημοσιεύματα, «ἕνα πανί»!
Τί ἄλλο θά ἀκούσουμε; Τί ἄλλο θά σκεφτοῦν οἱ σοφές κεφαλές τῶν ψευδο­προο­δευτικῶν; Ἕως πότε θά ἀνεχόμαστε κάποιοι νά τά ἰσοπεδώνουν ὅλα; Ἐπει­δή ὁρισμένοι δέν ἔχουν οὔτε ἱερό οὔτε ὅσιο, θά πρέπει αὐτό νά τό ἐπι­βάλουν σέ ἕναν ὁλόκληρο λαό;
Κάνοντας μία ἀναδρομή στήν πρόσφατη ἐπικαιρότητα δρέπουμε ἀρκετά «φρούτα καί μαργαριτάρια» πού εἰπώθηκαν ἤ γράφηκαν κατά καιρούς:
«Δέν πρέπει νά ὑπάρχουν σύνορα...»
«Ὁ συνωστισμός στό λιμάνι τῆς Σμύρνης...»
«Δέν ἔχει γίνει καμία γενοκτονία στόν Ποντιακό Ἑλληνισμό...»
«Ἀπαλοιφή ἀπό τά σχολικά βιβλία τῆς ἱστορίας τῶν κεφαλαίων πού ἀναφέ­ρονται στόν κυκλα­δικό καί μυκηναϊκό πολιτισμό, στήν μακεδονική δυναστεία, στόν Μέγα Ἀλέξανδρο, στήν στορία τῶν νεω­τέ­ρων χρόνων...κ.λπ. καί προσθήκη τῶν ἀγώ­νων τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως...»
«Κατάργηση τῆς προσευχῆς στά σχολεῖα...»
«Κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς»
«Ἀπαγόρευση στά σχολεῖα ὁμιλιῶν ἀπό ἱερωμένους...»
Καί ὁ κατάλογος εἶναι ἀτελείωτος˙ ὅπως ἀτέρμονο εἶναι τό μένος, ἡ μανία, ἡ παραφροσύνη καί τό παραλήρημα ὁρισμένων «ἰδεολόγων», βαλσαμωμένων ἀπίστων καί νοσταλγῶν τοῦ παραπετάσματος!
Ἡ σημαία εἶναι σύμβολο, εἶναι ἰδέα, εἶναι τό «ἱερό πανί» γιά τό ὁποῖο χύθη­καν ποτάμια αἵματος ἀπό τούς προγόνους μας καί θά χυθοῦν πάλι, ἄν οἱ και­ροί τό καλέσουν, ἀπό τά παλικάρια μας, τά στρατευμένα Ἑλληνόπουλα, τά ὁποῖα ὁρκίζονται πώς θά δώσουν μέχρι καί τήν τελευταία ρανίδα τοῦ αἵματός τους προκειμένου ἡ σημαία νά μήν ὑποσταλεῖ οὔτε ἀπό μιά μικρή βραχο­νη­σίδα.

Ἡ γαλανόλευκη σημαία μας εἶναι ὁ ἑλληνικός οὐρανός, ἡ ἑλληνίδα γῆ καί θά­λασσα, ὁ ὀρθόδοξος σταυρός! Εἶναι ἡ ἴδια μας ἡ Πατρίδα, γιά τήν ὁποία γεν­ναῖα παλικάρια πολέμησαν ὡς λέοντες καί ἔπεσαν ὡς ἥρωες «ὑπέρ βωμῶν καί ἐστιῶν», γιά τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς φυλῆς μας, γιά «τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία», γιά τό ὑπέρτατο ἀγαθό τῆς ἐλευθε­ρίας. Ὅλα αὐτά τά ἰδανικά περικλύονται σ’ αὐτό τό «ἱερό πανί» καί δέν ἐπι­τρέπουμε σέ κανέναν ἐθνοπατέρα νά τό ὑβρίζει, νά τό ὑποτιμᾶ, νά τό χλευάζει, νά τό ἐξευτελίζει.
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου