17.12.16

ΕΥΓΕ!

Γεώργιος Βούλγαρης.
Σᾶς λέει τίποτε τό ὄνομα; Ἐμᾶς ὡς τώρα ὄχι. Πρόκειται γιά ἕναν εἰσαγγελέα τῶν Ἀθηνῶν ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στήν δίκη τῶν τούρκων ἀξιωματικῶν, πού κατέφθασαν στήν Πατρίδα μας μετά τήν ἀπόπειρα πραξικοπήματος στίς 15 Ἰουλίου 2016 στήν γείτονα χώρα.
Ἕνας εἰσαγγελέας ἀκέραιος, ἀδέκαστος, πού στάθηκε στό ὕψος τῶν περι­στά­σεων, κράτησε ψηλά τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη καί μέ συναίσθηση τοῦ χρέ­ους του ἔπραξε τό καθῆκον του ὡς ἀμερόληπτος, δίκαιος καί ἔννομος δικα­στι­κός λειτουργός.
Παρακάτω παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἀγόρευσή του, ὅπως δημοσιεύθηκε στήν «Κυριακάτικη Δημοκρατία».
«Καλεῖστε νά πάρετε ἀπόφαση σέ μία ἰδιαίτερη περίπτωση. Ἀντικειμενικά ἄν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἔχουν διαπράξει ἀδικήματα πρέπει νά τούς ἐκδώσουμε. Ἀλλά ποιά χώρα τούς ζητάει;... Ποιός τούς γυρεύει; Ὑπάρχει κάποιος στήν Ἑλλάδα ἤ τόν πολιτισμένο κόσμο πού πιστεύει ὅτι ἡ κατάσταση στήν Τουρκία θυμίζει τήν ἀθηναϊκή δημοκρατία στήν ἐποχή τοῦ Κλεισθένη;... Ἀκούσαμε ὅτι καταπατῶνται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὅτι γίνεται πογκρόμ κατά ἀνθρώπων πού δέν εἶναι ἀρεστοί. Ὅλα αὐτά θυμίζουν χῶρα πού θέλει νά μπεῖ στήν Ε.Ε.;... Ποῦ θά πᾶτε νά τούς δώσετε;... Ἡ Ἑλλάδα ἐδῶ καί 200 χρόνια δέν εἶναι βιλαέτι τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Τακτικές τύπου Ἀλῆ Πασᾶ, πού ἀκρωτηριάζουν, βιάζουν, ἀποκεφαλίζουν ἔχουν ἐκλείψει στήν Εὐρώπη. Προασπίζουμε τήν δημοκρατία, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τήν δίκαιη δίκη.
»...Σέ αὐτά τά ἕδρανα ἔχουν περάσει μεγάλες προσωπικότητες δικαστῶν καί εἰσαγγελέων, πού ἔμειναν στήν ἱστορία γιατί δέν σκέφτηκαν τό ρεῦμα, ἀλλά εἶχαν ὀδηγό μόνον τήν συνείδησή τους. Πέρασαν ἕνας Τερτσέτης, ἕνας Πολυζωΐδης. Ἔχω τήν ἐντύπωση πώς πρέπει νά ἀκολουθήσετε τά χνάρια τους. Ἀκούγοντας τήν συνείδησή σας νά ἀπορρίψετε τό αἴτημα τῆς Τουρκίας.

»Μά θά μοῦ πεῖτε, οἱ διεθνεῖς σχέσεις τί θά γίνουν; Βαρέθηκαν σέ αὐτήν τήν χῶρα νά ἀκούω γιά τίς διεθνεῖς καί διμερεῖς σχέσεις. Ἐσεῖς δέν εἶστε διπλωμάτες καί δέν ἔχετε διχαλωτή γλῶσσα. Εἶστε δικαστές καί πρέπει νά ἀκούσετε τήν συνείδησή σας...»
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου