29.1.17

2013-2017

Σάν σήμερα, τέσσερα χρόνια πρίν, στίς 29 Ἰανουαρίου τοῦ 2013 ἐξεδήμησε πρός Κύριον ὁ πολυφίλητος καί πολύκλαυστος Γέροντάς μας π. Θεόφιλος˙ ὁ Πάτερ, ὅπως ὅλοι τόν ξέραμε... Ὁ Πάτερ ἀπό τήν Ἀσπροβάλτα, ὅπως κι ἐκεῖνος ἔλεγε...
Πέρασαν τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια...
Τέσσερα χρόνια χωρίς τόν Πάτερ!
Τέσσερα χρόνια χωρίς τήν φυσική του παρουσία.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τό γνήσιο, ἀκραιφνές ἐκκλησιαστικό φρόνημά του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τό ἀφυπνιστικό, διαφωτιστικό, θεολογικό, ἀληθινό κήρυγμά του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τόν ζεστό, παραμυθητικό του λόγο.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τίς σοφές, πατρικές συμβουλές του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τήν συνετή, πνευματική καθοδήγησή του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τό ἀπροσποίητο, μειλίχιο χαμόγελό του.
Τέσσερα χρόνια χωρίς τόν εὐσκιόφυλλο Γεροπλάτανο!
Τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια...
Ὀρφανοί; Ὄχι!
Ναί, πέρασαν τέσσερα χρόνια... ἀλλά...
Τέσσερα χρόνια μέ τόν Πάτερ στόν Οὐρανό!
Τέσσερα χρόνια μέ τίς θερμές πρεσβεῖες του.
Τέσσερα χρόνια μέ τίς σωστικές προσευχές του.
Τέσσερα χρόνια μέ τό μαγνητοσκοπημένο, ἀπομαγνητοφωνημένο ἀλλά ὁλοζώντανο κήρυγμά του.
Τέσσερα χρόνια μέ τήν γλυκειά, σάν αὔρα πνευματική παρουσία του.
Τέσσερα χρόνια μέ τά εὐεργετικά δωρήματά του.
Τέσσερα χρόνια μέ τίς δαψιλές εὐλογίες του...
Ἄς ἔχουμε ὅλοι τήν εὐχή του καί τήν ἐλπίδα ὅτι θά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά τόν συναντήσουμε πάλι, ὅταν μᾶς καλέσει ὁ Κύριος, στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν! Ἀμήν.
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου