12.1.17

ΜΗΠΩΣ;

«Νά μήν ἀναγνωρίζεται ὁ πολιτικός γάμος τῶν ὁμοφύλων εἰσηγήθηκε στόν Ἄρειο Πάγο ὁ ἁρμόδιος εἰσηγητής ζητῶντας τήν ἐπικύρωση τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἐφετείου Δωδεννήσου, πού ἔκρινε ἀνυπόστατο τόν γάμο μεταξύ δύο ἀνδρῶν». Σύμφωνα μέ τόν ἔντιμο δικαστικό ὁ «γάμος» δέν μπορεῖ νά εἶναι νόμιμος διότι ὁ Ἀστικός Κώδικας ἀντιλαμβάνεται τόν γάμο μόνο μεταξύ ἐτερο­φύλων καί ἀπό τίς εὐρωπαϊκές καί διεθνεῖς συμβάσεις γιά τά ἀτομικά καί πολιτικά δικαιώματα δέν συνάγεται πουθενά ἐπιχείρημα ὑπέρ τῆς ἀναγνω­ρίσεως «γάμου» μεταξύ ὁμοφύλων.
Σέ καιρούς ἠθικῆς καταπτώσεως εὐτυχῶς πού ὑπάρχουν κάποιοι λαμπροί, ἔντιμοι καί εὔορκοι δικαστικοί λειτουργοί, οἱ ὁποῖοι στέκονται στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί περιφρουροῦν αὐτόν τόν προδωμένο πιστό λαό μας ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις τοῦ ἀθεϊσμοῦ καί τοῦ μηδενισμοῦ.
Χρόνια τώρα ὅλους μᾶς ἀπασχολεῖ ἤ καλύτερα μᾶς ἀπασχολοῦν καί μᾶς ἀποπροσανατολίζουν μέ τήν οἰκονομική κρίση. Προσπαθοῦν νά πλήξουν τήν Ἐκκλησία, νά ἐπιφέρουν τόν λεγόμενο χωρισμό Ἐκκλησίας-Κράτους. Ἀγωνί­ζονται νά δημιουργήσουν μία ἄθεη καί ἀνθελληνική κοινωνία. Πασχίζουν νά ἀποδομήσουν τήν ἑλληνική παιδεία δημιουργῶντας μία νεολαία χωρίς οὐσια­στική παιδεία, χωρίς κρίση, χωρίς ἀξίες καί ἰδανικά. Μοχθοῦν νά ἀφανίσουν κάθε τί πού μυρίζει θυμάρι καί λιβάνι, πού θυμίζει Χριστό καί Ἑλλάδα. Βάλθη­καν λυσσωδῶς νά κουρέψουν Σύριζα ὅ,τι ἀπέμεινε ὄρθιο!
Ἀλλά δέν ὑπάρχει καμμία φωνή ἀντιστάσεως; Δέν ὑπάρχουν πνευματικοί ἡγέτες νά διαμαρτυρηθοῦν; Δέν βρίσκεται οὔτε ἕνας μέσα ἀπό τούς 300 τῆς Βουλῆς, πού δέν ἔχει σαπίσει; Ποιοί μᾶς διαφεντεύουν ἐπιτέλους;

Σέ μιά τόσο κρίσιμη ἐποχή, ὅπου τά «πάντα ρεῖ» μήπως ἦρθε ἡ ὥρα ὁ φρουρός τῆς πίστεώς μας, ὁ ἀκοίμητος ἑλληνικός λαός, νά ἀφυπνισθεῖ καί νά ἀντιδράσει; Ἀναρωτιώμαστε. Μήπως;
Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου