17.1.17

ΑΣ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!

Μέ τήν ἀρχή τῆς νέας χρονιᾶς, ἄς κάνουμε μιά καινούργια προσπάθεια. Καθαρή ἡ ζωή μας, καθαρή ἡ σκέψις μας, καθαρό τό βλέμμα μας, καθαρή ἡ ἀκοή μας, καθαρή ἡ γλῶσσα μας, καθαρή ἡ καρδιά μας, καθαρός ὁ βίος μας ἀπό κάθε τι τό ἁμαρτωλό. Καί ἄν ὁ Κύριος μᾶς εὕρη ἀγωνιζομένους, πίπτοντας καί ἀνισταμένους, τότε θά ἔχουμε τό ἔλεός Του, τότε θά πετύχουμε τόν ἁγιασμό μας, τήν σωτηρία μας...
Ἄν θέλουμε ἡ καινούργια χρονιά νά εἶναι μιά χρονιά ἐπιτυχημένη, διαφορετική ἀπό τίς ἄλλες, δέν ἔχουμε τίποτα ἄλλο νά κάνουμε, παρά νά προσεγγίσουμε τόν Θεό καί νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τό θέλημά Του. Αὐτή εἶναι καί ἡ θερμή μου εὐχή. Ἀμήν.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου