26.1.17

Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Παρακάτω ἀναδημοσιεύουμε ἀπό τό περιοδικό «Ἁγία Λυδία» ἕνα κείμενο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντός μας π. Θεοφίλου, τό ὁποῖο θεωροῦμε πώς εἶναι ἐπίκαιρο στίς ἡμέρες μας.
Βαρειά πληγωμένος ὁ Κυπριακός Ἑλληνισμός.
Πληγωμένος ἀπό τίς βαρβαρότητες τῶν ὀρδῶν τοῦ Ἀττίλα.
Πληγωμένος ἀπό τούς Πηλιογούσηδες, πού ἐνῶ τάχθηκαν νά φυλάγουν Θερμοπήλες, ἄνοιξαν τίς κερκόπορτες, γιά νά περάση ὁ βάρβαρος «Ἀττίλας».
Πληγωμένος καί ἀπό τίς ἀτιμίες τῶν Ἄγγλων, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδή δέν μπόρεσαν νά ἀντέξουν τήν ἡρωϊκή ἀντίστασι τῶν Ἑλληνοκυπρίων ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι ταπείνωσαν μία ὁλόκληρη Βρεττανική Αὐτοκρατορία, γιά τόν λόγο αὐτό χρησιμοποίησαν τό λυσσασμένο σκυλί τῆς Μεσογείου.
Πληγωμένος ὁ Κυπριακός Ἑλληνισμός καί ἀπό τίς ἑκάστοτε ἑλληνικές κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες εὔκολα ἐνέδωσαν στίς πιέσεις τῶν μεγάλων καί ἰσχυρῶν τῆς γῆς.
Οἱ Ἑλληνοκύπριοι δέν εἶναι οὔτε κάφροι οὔτε μαμελοῦκοι. Οἱ Ἑλληνοκύπριοι ἀπαιτοῦν Δικαιοσύνη. Ἡ Ἑλληνική Μεγαλόνησος, ἡ Κύπρος, δέν εἶναι μπανανία, ἀλλά χώρα πού ἀνήκει στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωσι καί θά περιμένη κανείς δικαία ἀντιμετώπισι καί μεταχείρισι.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου