4.1.17

ΠΑΝΤΑ ΨΗΛΑ

Πάντα ψηλά καί στόν καινούργιο χρόνο.
Πάντα ψηλά! Στοῦ ταξιδιοῦ τό τέρμα νά εἶσαι στοῦ Κυρίου τό πλευρό.
Ξέρετε ἀγαπητοί μας, ὁ καινούργιος χρόνος δέν εἶναι καλός ἤ κακός, καλές ἤ κακιές εἶναι οἱ προθέσεις μας καί τότε δίνουμε στό χρόνο μας τό ἀνάλογο περιεχόμενο καί γίνεται φωτεινός ἤ σκοτεινός.
Ἡ ζωή, μᾶς δίνει εὐκαιρίες, ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται πῶς τίς χρησιμοποιοῦμε καί τίς χρησιμοποιοῦμε ἀνάλογα μέ τούς στόχους πού ἔχουμε βάλει στή ζωή.
Ἀνάλογα μέ τό νόημα πού δίνουμε, ἀνάλογα μέ τό περιεχόμενο πού θέλουμε νά τή γεμίσουμε.
Δέν ὑπάρχουν κακιές ὧρες, ὑπάρχουν προσωπικές ἀδυναμίες, πού ἀπομακρύνουν τή Χάρι τοῦ Θεοῦ.
Μέ τή νέα χρονιά ἄς συμπορευόμαστε μαζί Του καί τότε ὅ,τι κι’ ἄν μᾶς συμβῆ, ὅ,τι κι’ ἄν ἔρθη στή ζωή μας
ἡ χρονιά μας θα εἶναι καλή

Καλή καί Εὐλογημένη Χρονιά.
Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου