1.2.17

ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ!

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἔκρινε ἀντισυνταγματική τήν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης, πού ἐπέτρεπε τήν λειτουργία τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων τίς Κυριακές... Παράλληλα στήν ἀπόφαση τῆς Ὁλομέλειας καταγράφονται τά συνταγματικά δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων καί τῶν πολιτῶν σέ σχέση μέ τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Συγκεκριμένα ἀναφέρεται:
«Τό Σύνταγμα κατοχυρώνει γιά τούς πάσης φύσεως ἐργαζομένους καί ἀπασχολουμένους τό δικαίωμα ἐλεύθερου χρόνου καί τῆς ἀπόλαυσης τοῦ ἀτομικοῦ καί τοῦ ἀπό κοινοῦ μέ τήν οἰκογένειά τους, ὡς τακτικό διάλειμμα τῆς ἑβδομαδιαίας ἐργασίας.
Τό διάλειμμα αὐτό ὑπηρετεῖ τήν ὑγεία καί τήν ὁμαλή ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀτόμου... προσφέρει τήν δυνατότητα ὁργάνωσης τῆς κοινωνικῆς καί οἰκογενειακῆς ζωῆς του... δύνανται μόνοι ἤ ἀπό κοινοῦ μέ τήν οἰκογένειά τους νά μετέχουν στήν συλλογική ἀνάπαυλα μιᾶς κοινῆς ἀργίας ἀνά ἑβδομάδα, ὡς τέτοια ἡμέρα ἔχει ἐπιλεγεῖ... ἡ σχετιζόμενη μέ τήν Χριστιανική θρησκεία».
Δόξα σοι ὁ Θεός!
Ἕνα φῶς μέσα στό πυκνό σκοτάδι τῆς ἐποχῆς μας. Μιά λάμψη μέσα στόν ζόφο τῶν ἡμερῶν μας. Μιά ἐλπίδα μέσα στήν διάχυτη καταχνιά.  
Ναί, διά στόματος τῶν ἐντίμων δικαστῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, δόθηκε ἕνα ἠχηρό ράπισμα σέ ὅλους ἐκείνους, πού ἐνορχηστρωμένα ἐπιτίθενται ἐναντίον κάθε ἱεροῦ καί ὁσίου τῆς φυλῆς μας. Ἡ λυσσαλέα προσπάθεια τῶν δῆθεν προοδευτικῶν, ἤ γιά νά ἐκφραζόμαστε ἀκριβέστερα, τῶν σκοταδιστῶν, νά καταργήσουν τήν Κυριακή ἀργία στό ὄνομα τάχατες τῆς καταπολέμησης τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί τῆς ἀνάνηψης τῆς ἑλληνικῆς ἀγορᾶς, ἀπέτυχε παταγωδῶς.
Ἡ Κυριακή ἀργία εἶναι ἡμέρα Κυρίου καί κάθε προσπάθεια κατάργησής της εἶναι ἱεροσυλία. Ἄς ψάξουν ἄλλους τρόπους, πιό πρόσφορους, γιά τήν αὔξηση τῶν ἐσόδων τῶν ἐπιχειρήσεων καί κατ’ ἐπέκταση τῆς καθημαγμένης ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Ἄς ποῦν ὅλη τήν ἀλήθεια στόν Ἑλληνικό λαό γιά τό περιλάλητο «λεφτά ὑπάρχουν», γιά τίς «λίστες», γιά τίς «μαύρες τρύπες» καί γιά τόσα ἄλλα, πού θά ἀποφέρουν πραγματικά κέρδη καί ἄς σταματήσουν ἐπιτέλους νά μαίνονται ἐναντίον τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας.   

Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου