14.2.17

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΩΣΗ ΕΛΠΙΔΑ;

...Διαπράττουν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα τῆς ζωῆς των ἐκεῖνοι πού δολοφονοῦν στίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας τόν Θεό.
Διαπράττουν τό μεγαλύτερο ἔγκλημα στόν συνάνθρωπό τους ἐκεῖνοι πού κόβουν τήν ἐλπίδα. Ποιός θά δώση ἐλπίδα στόν ἄρρωστο πού χαροπαλεύει, ὅταν τοῦ ἀφαιρῆς τήν ἐλπίδα πού εἶναι ὁ Θεός; Ἔγκλημα πού πρέπει ὅλους μας νά μᾶς συγκλονίζη.
Ἀφῆστε τούς ἀνθρώπους νά πιστεύουν στόν Θεό. Νά κρατοῦν τήν ἀλήθεια στά χέρια τους καί νά πορεύωνται σύμφωνα μέ τήν ἀλήθεια, πού εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία μας, πού εἶναι ὁ Χριστός μας...

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου