20.2.17

ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ!

Χάθηκε τό πᾶν; Εἶναι ὅλα τόσο ζοφερά, τόσο σκοτεινά;  Ὄχι, μύριες φορές ὄχι! Πάντοτε ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν φωτεινά παραδείγματα πού θά μᾶς δίνουν κουράγιο, ἐλπίδα, δύναμη. Ὅσο κι ἄν γίνεται προσπάθεια ἤ φαίνεται πώς γίνεται προσπάθεια μετάλλαξης τοῦ Ἕλληνα, ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου ζωῆς του, ἀλλοίωσης τῶν ἠθῶν καί τῶν πατροπαραδότων ἀξιῶν του,... «εἰς μάτην ἐκοπίασαν»... Ἔχει τελικά ὁ Ἕλληνας γερή κράση! Εἶναι στήν ἰδιοσυγκρασία μας ἡ ἀντίσταση...
Αὐτήν τήν φορά τά φωτεινά ἀστέρια ἔλαμψαν μέσα ἀπό τόν δαφνοστεφῆ Ἑλληνικό Στρατό μας. Τά στρατευμένα νιάτα μας!... Ναί, αὐτοί οἱ τόσο κατηγορημένοι Νεοέλληνες, μέ ἕνα στόμα καί μιά ψυχή θυσίασαν τό προσωπικό τους συμφέρον ὑπέρ τῆς φιλτάτης Πατρίδος. Οἱ ἑκατοντάδες γενναῖοι στρατιῶτες τῆς 2016 Ε/ΕΣΣΟ, πού ὑπηρετοῦν σέ Μονάδες τοῦ Ἕβρου καί τῶν νήσων τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ἐθελοντικά καί μέ δήλωσή τους, ἀποποιήθηκαν τοῦ δικαιώματός τους νά μετατεθοῦν στό ἐσωτερικό, σέ πόλεις συμφερόντων τους καί ζήτησαν νά παραμείνουν μέχρι τό πέρας τῆς θητείας τους στίς Μονάδες πού ὑπηρετοῦν στήν παραμεθόριο. Θέλησαν, λόγω τῶν κινδύνων πού ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας «νά μείνουν στήν πρώτη γραμμή»!
Εὖγε, γενναῖα Ἑλληνόπουλα! Μέ τέτοια Παλληκάρια ἡ Ἑλλάδα δέν θά σβήσει, δέν θά χαθεῖ, δέν θά πεθάνει! Προσβλέπουμε ὅλοι, μετά τόν Θεό καί τήν Παναγία, στό ὑψηλό σας φρόνημα, στήν τόλμη σας, στήν γενναιότητά σας, γιά τήν διαφύλαξη τῆς ἀκεραιότητος τῆς ἀγαπημένης μας Ἑλλάδος! Κι ἐμεῖς, ὡς ἀντίδωρο στήν θυσιαστική σας ἀγάπη, θά προσευχόμαστε στήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό νά σᾶς σκεπάζει, νά σᾶς προστατεύει καί νά διώξει μακριά κάθε ἐχθρό καί πολέμιο.  

 Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου