26.2.17

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΤΙΜΗ ΩΝ ΟΥ ΣΥΝΗΚΕ...Ἕνα πρωϊνό, πρόσφατα, ἀπό τό πρῶτο Πρόγραμμα τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας, ἀκούστηκε ἕνα σποτάκι, μιία ἀνακοίνωση -ἄν θέλετε ἐπί τό ἑλληνικότερον- τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοζωϊκῆς Ἑταιρείας. Ἡ Ἑταιρεία μᾶς ἔκανε γνωστό πώς ἡ δηλητηρίαση ἤ ἡ κακοποίηση ἑνός ζώου διώκεται ποινικά καί μᾶς προέτρεψε νά εἰδοποιοῦμε τά μέλη της ἄν ἀντιληφθοῦμε τέτοιου εἴδους περιστατικό. Κάπου πρός τό τέλος ἀνέφερε πώς κάποια ζῶα «δέν ἐπέλεξαν νά εἶναι ἀδέσποτα», γι’ αὐτό χρήζουν καί τῆς προστασίας μας κ.λπ. κ.λπ....
Μύριες οἱ σκέψεις καί οἱ εἰκόνες, πού κατέκλυσαν τό μυαλό μου!
Ποινική δίωξη γιά δηλητηρίαση ἤ κακοποίηση ζώου, ἀλλά ἀποποινικοποίηση τῆς ἄμβλωσης!
Ἀπροστάτευτα τά ζῶα καί χρήζουν προστασίας, ἀλλά 300.000 ἀνθρώπινες ψυχές –γιατί περί ἀθανάτων ψυχῶν καί ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων πρόκειται-  σφαγιάζονται κάθε χρόνο στήν Ἑλλάδα ἀπροστάτευτα!
Νά προστατέψουμε τά ἀδέσποτα ζῶα, γιατί δέν τό ἐπέλεξαν νά γίνουν ἀδέσποτα, ἀλλά νά φονεύσουμε -διακοπή κυήσεως τό λένε ἁπλά (!)- χιλιάδες ἀθῶες ψυχές, πού δέν πρόλαβαν κἄν νά δοῦν τό φῶς τοῦ ἥλιου. Αὐτά τό ἐπέλεξαν;
Σέ μιά Ἑλλάδα, πού ἀπό παντοῦ αἱμορραγεῖ, οἱ ἀμβλώσεις ὑπολογίζονται στίς 140 ἀνά 1.000 Ἑλληνίδες! Παγκόσμια θλιβερή πρωτιά! Ἀλοίμονο! Ἐπιδιώκουμε καί καταδιώκουμε τήν... ὀργή τοῦ Θεοῦ;
Ὁ νέος Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ντόναλντ Τράμπ δήλωσε πώς τό ἀμερικανικό κράτος δέν θά χρηματοδοτεῖ πλέον τίς ἀμβλώσεις, διότι τίς θεωρεῖ ἔγκλημα καί δέν θέλει τό κράτος του νά συμμετέχει σ’ αὐτό.
Κι ἐμεῖς, στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, στήν Ἑλλάδα πού γηράσκει λόγω τῆς ὑπογεννητικότητας, πού κατακλύζεται ἀπό μετανάστες, πού πολλοί νέοι μεταναστεύουν γιά ἕνα καλύτερο μέλλον, χρηματοδοτοῦμε τίς ἀμβλώσεις, τίς νομιμοποιήσαμε καί παρέχουμε συμβουλές γιά «οἰκογενειακό προγραμματισμό», στέλνοντας κάθε χρόνο χιλιάδες Ἑλληνόπουλα στούς κάδους τῶν ἀπορριμμάτων τῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων, ἀδιαφορῶντας γιά τήν ἁμαρτία πού διαπράττεται, παραβλέποντας τό ἔγκλημα πού διενεργεῖται, νομιμοποιῶντας τόν φόνο πού ἐπιτελεῖται, κωφεύοντας τόσο ἀνάλγητα στήν «σιωπηρή» κραυγή τοῦ ἀπροστάτευτου ἐμβρύου, τό ὁποῖο κάνει ἀπεγνωσμένες προσπάθειες νά μείνει προσκολλημένο στά σπλάγχνα τῆς μητέρας του!
«Καί ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὡμοιώθη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13)... Ἄν ζοῦσε σήμερα ὁ Προφητάναξ Δαυίδ ἴσως νά ἔγραφε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔγινε πολύ χειρότερος ἀπό τά ἄλογα ζῶα. Γιατί τά ζῶα, σεβόμενα τόν Δημιουργό τους, ἀκολουθοῦν τό ἔνστικτο πού Ἐκεῖνος τούς χάρισε καί δέν σφάζουν τά παιδιά τους! «Εἶναι ἀνεκδιήγητος», λέει ὁ Μέγας Βασίλειος στήν περίφημη «Ἑξαήμερο», «στά ζῶα ἡ στοργή μεταξύ γονέων καί τέκνων, διότι ὁ Θεός πού τά δημιούργησε, ἀνεπλήρωσε τήν ἔλλειψη τοῦ λογικοῦ μέ τήν ὑπεροχή τῶν αἰσθητηρίων...» καί ὅπως ἔλεγε καί ὁ π. Θεόφιλος «ὁ λύκος τόν λύκο δέν τρώει, ὁ ἄνθρωπος τόν ἄνθρωπο κατασπαράσσει»!
Ἄς εὐχηθοῦμε πώς κάποτε θά μετανοήσουμε ὡς πρόσωπα καί ὡς Ἔθνος καί δέν θά προκαλοῦμε τόσο ἀναίσχυντα τήν δικαιοσύνη καί τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ! Γένοιτο!

 Blogger

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου