4.2.17

ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΠΙΔΑ!

Ἀλήθεια, τί Χριστό θά παραδώσουμε στά παιδιά μας; Μιά πίστι ἀποδυναμωμένη, μιά ἀποκάλυψι διαλελυμένη. Τί θά ποῦμε στά παιδιά μας φεύγοντας ἐμεῖς ἀπό τόν κόσμο αὐτό; Ἡ ζωή μας ὑπῆρξε ἰδανική; Οἰκειοποιηθήκαμε τά ἀγαθά πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός;
Ὅμως, ἀδελφοί μου, τό πᾶν δέν ἀπωλέσθη. Τό μικρόν ποίμνιον ὑπάρχει. Τό λεῖμμα σώζεται. Εἶσθε ἐσεῖς. Εἶσθε τά παιδιά τοῦ Θεοῦ πού σήμερα βρίσκεσθε ἐδῶ καί ἐκεῖνα πού δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπουσιάζουν. Εἶσθε ἡ μικρά ζύμη. Τά φῶτα πού φωτίζουν. Εἶσθε τά ἀστέρια τοῦ οὐρανοῦ. Οἱ Χριστιανοί ἦσαν πάντοτε μειονότητα. Οὐδέποτε ἦταν ἡ πλειονότητα.
Μήν ἀγπογοητεύεσθε. Μήν ἀπελπίζεσθε. Ἔχουμε Πατέρα! Ἔχουμε ἐλπίδα!

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου